Przejdź do treści

Sklep

Taal Nederlands 1.2 = 24 h Start 08.09/2023

00619
€295.00
In stock
1
Product Details

Startujemy z nową klasą i nowym kursem .


Zapraszamy serdecznie
Doelstellingen Reeks Nederlands 1.2

1. De cursist kan
 Zichzelf en anderen voorstellen
 Zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd
 Zijn dag beschrijven in de verleden tijd (perfectum/ imperfectum)
 Een afspraak maken en annuleren
 Een afspraak maken bij officiële instantie en informatie vragen
 Een probleem verwoorden en hulp vragen

2. Spreekvaardigheid:
 De cursist spreekt de verschillende klanken correct uit
 De cursist kan zichzelf voorstellen
 De cursist kan zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd
 De cursist kan een probleem verwoorden en hulp vragen in een kledingzaak
 De cursist kan zijn woning beschrijven
 De cursist kan telefonisch een afspraak maken, verplaatsen of annuleren
 De cursist kan informatie een probleem verwoorden of hulp vragen bij een officiële
instantie
3. Luistervaardigheid:
 De cursist kan de informatie wat betreft personalia begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft officiële instanties begrijpen
4. Schrijfvaardigheid:
 De cursist kan een formulier of document wat betreft personalia invullen
 De cursist kan een afwezigheidsbriefje schrijven
 De cursist kan een enkelvoudige en een samengestelde zin (en, maar, of, want, dus)
schrijven.
5. Leesvaardigheid:
 De cursist kan informatie herkennen in woningzoekertjes.
 De cursist kan informatie herkennen in teksten en belangrijke formulieren, documenten
en alledaags papieren.
6. Bijhorende grammatica:
 Aanwijzende voornaamwoorden
 De voorzetsels van plaats
 Tijden:
o De presens: de tegenwoordige tijd
o De verledentijd: perfectum
o De verleden tijd: imperfectum
o De toekomstige tijd
 Zinsbouw:
o De enkelvoudige zin
o De samengestelde zin met voegwoorden: en, maar, dus, want en of
o De vragende zin
Save this product for later