Sklep

Taalcursus Nederlands 1.1 x 12 weken x 2 h .Start 10/01/2023

SKU 00597
€295.00
In stock
1
Product Details

Mijn naam is Karin van Alphen. Ik ben lerares van beroep, maar het grootste deel van mijn

professionele carrière werk ik op het secretariaat van een middelbare school.
Sinds vier jaar ben ik ook stadsgids. Ik leid gasten rond in Antwerpen en Turnhout.
Vijfentwintig jaar geleden reisde ik met man en kinderen voor het eerst naar Polen.
Ik werd er verliefd op het land en op de rijke taal. Door de studie van het Pools, leerde ik ook het
Nederlands beter begrijpen. Want een moedertaal spreek je, zonder na te denken en vooral door
herhaling en vaste structuren worden een automatisme.
Met taal bezig zijn is een passie geworden. Gedurende 10 jaar begeleid ik Taalcarrousel, een
conversatiegroep waar we afwisselend Pools en Nederlands spreken. Daarnaast heb ik ervaring in
verschillende projecten Nederlands op de werkvloer, in de dienstenchequesector en de bouwsector.
Een taal leren doe je vooral door veel te oefenen: spreken en te luisteren.
Tijdens mijn lessen ligt de nadruk op 'durven spreken’ en begrijpen wat er wordt gezegd.
We leren mooie zinnen maken en grammatica komt pas op de laatste plaats.
Nederlands leren is niet moeilijk en het moet vooral leuk blijven. Zien we elkaar binnenkort in de les?
Karin


12 weken

start 07.09.2022 eerste les


NL1.1 07/14/21/28-09-2022

05/12/19/26/-10-2022

02/16/23-30-11-2022

Inhoud

1. ONTHAAL ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1
2. WIE IS HET?…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
3. CONTACTEN MET OFFICIËLE INSTANTIES – DEEL 1…………………………………………………………….. 13
4. CONTACTEN MET OFFICIËLE INSTANTIES – DEEL 2…………………………………………………………….. 21
5. RUIMTELIJKE ORIËNTATIE – DEEL 1…………………………………………………………………………………… 23
6. RUIMTELIJKE ORIËNTATIE – DEEL 2…………………………………………………………………………………… 28
7. KLIMAAT ………………………………………………………………………………………………………………………. 32
8. GEZONDHEID – DEEL 1 …………………………………………………………………………………………………… 38
9. GEZONDHEID – DEEL 2 …………………………………………………………………………………………………… 44
10. WAARVOOR WORDT DIT GEBRUIKT?……………………………………………………………………………. 50
11. WAT BEN JE AAN HET DOEN?………………………………………………………………………………………. 54
12. HERHALINGSLES ………………………………………………………………………………………………………… 56
UITSPRAAK…………………………………………………………………………………………………………………………… 58
Les 2: Tweeklanken OU-UI………………………………………………………………………………………….. 58
Les 3: T (van tas) en D (van dik)…………………………………………………………………………………… 59
Les 4: de S (van sok) en de Z (van zon)…………………………………………………………………………. 60
Les 5: de F (van foto) en de V (van vis)…………………………………………………………………………. 61
Les 6: de P (van pen) en de B (van bal)…………………………………………………………………………. 62
Les 7: de CH (van lach) en de G (van goed) …………………………………………………………………… 63
Les 8: de CH (van lach), de G (van goed) en de H (van haar)……………………………………………. 64
Les 9: de V (van vis) en de W (van water) …………………………………………………………………….. 65
Les 10: de S (van sok), de CH (van lach) en de SCH (van schoen)……………………………………… 66
Les 11: de NG (van ring) en de NK (van bank)……………………………………………………………….. 67
Les 12: Verschillende consonanten na elkaar. ………………………………………………………………. 68

CONTACT:
KARIN VAN ALPHEN
E-mail: info@karinuwgids.be

© Karin van Alphen
Syllabus Nederlands 1.1 – versie 2021
1. ONTHAAL
Niveaubepaling:
Jezelf voorstellen aan de hand van pictogrammen
Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + RESTPV + OND + REST
NEGATIEVE ZIN
→ volgorde van REST-deel
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
2. WIE IS HET?
Uitspraak: tweeklanken ou-ui
Bijvoeglijke naamwoorden: uiterlijke kenmerken
Bijvoeglijke naamwoorden: karaktertrekken
Bijvoeglijke naamwoorden: trappen van vergelijking
Iemand beschrijven
Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST en inversie: PV + OND + REST
NEGATIEVE ZIN
→ volgorde van REST-deel
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
3. CONTACTEN MET OFFICIËLE INSTANTIES – DEEL 1
Uitspraak: consonanten t – d
Een afspraak maken
Toekomende tijd
Zinsvolgorde van de vragende zin: PV + OND + REST of VRAAGWOORD + PV + OND + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
4. CONTACTEN MET OFFICIËLE INSTANTIES – DEEL 2
Uitspraak: Consonanten s – z
Een afspraak maken
Begrijpen van pictogrammen
Hulpdiensten contacteren
Zinsvolgorde van de vragende zin: PV + OND + REST of VRAAGWOORD + PV + OND + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
5. RUIMTELIJKE ORIËNTATIE – DEEL 1
Uitspraak: Consonanten f – v
De weg vragen, de weg uitleggen
Begrippen als beweging, richting, afstand , hoeveelheid, afmeting, snelheid kunnen begrijpen
en verwoorden
Voorzetsels van plaats
Telwoorden en rangtelwoorden
Zinsvolgorde van de vragende zin: PV + OND + REST of VRAAGWOORD + PV + OND + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven

© Karin van Alphen
Syllabus Nederlands 1.1 – versie 2021
6. RUIMTELIJKE ORIËNTATIE – DEEL 2
Uitspraak: korte en lange klanken: Consonanten p – b
De weg vragen, de weg uitleggen
Begrippen als beweging, richting, afstand , hoeveelheid, afmeting, snelheid kunnen begrijpen
en verwoorden
Plannen en intenties in de toekomst verwoorden
Bijvoeglijke naamwoorden – trappen van vergelijking
Zinsvolgorde van de vragende zin: PV + OND + REST of VRAAGWOORD + PV + OND + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
7. KLIMAAT
Uitspraak: korte en lange klanken: Consonanten ch – g
Het weer
De gebiedende wijs
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
8. GEZONDHEID – DEEL 1
Uitspraak: Consonanten ch – g – h
Naar de dokter
Lichaamsdelen en zintuigen benoemen
Gezondheidstoestand benoemen
Wederkerende werkwoorden
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
9. GEZONDHEID – DEEL 2
Uitspraak: Consonanten v – w
Naar de dokter
Klachten en problemen formuleren
Medische hulp en verzorging vragen
Medicatie bestellen en toelichting vragen
Wederkerende werkwoorden
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
10. WAARVOOR WORDT DIT GEBRUIKT?
Uitspraak: Consonanten s – ch – sch
ZINSCONSTRUCTIE: om te + infinitief
Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
11. WAT BEN JE AAN HET DOEN?
Uitspraak: Consonanten ng – nk
ZINSCONSTRUCTIE: aan het + infinitief
Zinsvolgorde enkelvoudige zin: OND + PV + REST
Vaardigheden: luisteren + spreken + schrijven
12. Ganzenbord / woordspelletjes
Uitspraak: Verbindingen van verschillende consonanten
Herhaling van al het voorgaande les
Save this product for later