Skip to content

Magdalena Jozefowska

Flaminga HIT

Magda jest wyjątkowa kobietą, która przez swój entuzjazm, wytrwałość i zaangażowanie sprawia, że drugiej osobie już od spotkania z nią zmienia się sposób spojrzenia na świat, jej optymizm łatwo udziela się każdemu. Magda jest krawcową i dzięki tej swojej twórczości uszczęśliwia (w szczególności kobiety) szyjąc im piękne kreakcje, ratując rozdartą bluzkę czy tworząc swoje małe kolekcje. Oprócz tego że wkłada w pracę swoje serce to ma w głowie masę bardzo kreatywnych pomysłów. To kobieta która działa również charytatywnie, oj tak jest wiele akcji, licytacji, zbiórek, kiermaszy i spotkań gdzie celem tego jest pomoc najczęściej dla chorych dzieci. Magda ma w sobie dużo odwagi i tym dzieli się z ludźmi, pokazuje, że dzięki odwadze i próbach podejmowania nowych wyzwań osiąga się cel i sięga po marzenia.

2,608
Głosy
4,438
Wyświetlenia
1 Month
Since posted