Sklep

Taalcursus Nederlands 1.1 x 12 weken x 2 h .Start 10/01/2023

00597
€295.00
In stock
1
Product Details

Mijn naam is Karin van Alphen. Ik ben lerares van beroep, maar het grootste deel van mijn

professionele carrière werk ik op het secretariaat van een middelbare school.
Sinds vier jaar ben ik ook stadsgids. Ik leid gasten rond in Antwerpen en Turnhout.
Vijfentwintig jaar geleden reisde ik met man en kinderen voor het eerst naar Polen.
Ik werd er verliefd op het land en op de rijke taal. Door de studie van het Pools, leerde ik ook het
Nederlands beter begrijpen. Want een moedertaal spreek je, zonder na te denken en vooral door
herhaling en vaste structuren worden een automatisme.
Met taal bezig zijn is een passie geworden. Gedurende 10 jaar begeleid ik Taalcarrousel, een
conversatiegroep waar we afwisselend Pools en Nederlands spreken. Daarnaast heb ik ervaring in
verschillende projecten Nederlands op de werkvloer, in de dienstenchequesector en de bouwsector.
Een taal leren doe je vooral door veel te oefenen: spreken en te luisteren.
Tijdens mijn lessen ligt de nadruk op 'durven spreken’ en begrijpen wat er wordt gezegd.
We leren mooie zinnen maken en grammatica komt pas op de laatste plaats.
Nederlands leren is niet moeilijk en het moet vooral leuk blijven. Zien we elkaar binnenkort in de les?
Karin


12 weken


Doelstellingen Reeks Nederlands 1.1
1. De cursist kan
 Zichzelf voorstellen
 Kan iemand beschrijven: fysieke kenmerken en karakter
 Zich onderweg oriënteren, de weg vragen en de weg uitleggen aan anderen
 De verschillende weersomstandigheden benoemen en over het weer praten
 Over zijn gezondheidstoestand praten en gezondheidsklachten formuleren
 Zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd

2. Spreekvaardigheid:
 De cursist spreekt de verschillende klanken correct uit
 De cursist kan zichzelf voorstellen
 Zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd
 De cursist kan de weg vragen en de weg uitleggen
 De cursist kan over het weer praten
 De cursist kan een afspraak bij de dokter maken en zijn gezondheidstoestand uitleggen
3. Luistervaardigheid:
 De cursist kan de informatie wat betreft personalia begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft ruimtelijke oriëntatie begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft de klimaatverschijnselen begrijpen
 De cursist kan de informatie over zijn gezondheid begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft tijdsindeling begrijpen
4. Schrijfvaardigheid:
 De cursist kan een formulier of document wat betreft personalia invullen
 De cursist kan een afwezigheidsbriefje schrijven
 De cursist kan een memo met een wegbeschrijving schrijven
 De cursist kan een enkelvoudige zin schrijven.
5. Leesvaardigheid:
 De cursist kan informatie herkennen in teksten en belangrijke formulieren, documenten
en alledaags papieren.
6. Bijhorende grammatica:
 Negatie: NIET + GEEN
 Werkwoorden in de tegenwoordige tijd (czasowniki w czasie teraźniejszym)
om te + infinitief , aan het + infinitief
 Wederkerende werkwoorden
 De toekomstige tijd
 Voorzetsels van plaats (zaimki miejsca)
 Aanwijzende voornaamwoorden (zaimki wskazujące)
 Het bijvoeglijk naamwoord (przymiotniki)
 Het bijvoeglijk naamwoord: de trappen van vergelijking
 Telwoorden + rangtelwoorden
 Zinsbouw: de enkelvoudige zin (budowa zdań)
 Zinsbouw: de vragende zin
Save this product for later