Skip to content

Sklep

Taalcursus Nederlands 1.1 x 12 weken x 2 h .Start 09/09/2024

00597
€295.00
In stock
1
Product Details12 weken


Doelstellingen Reeks Nederlands 1.1
1. De cursist kan
 Zichzelf voorstellen
 Kan iemand beschrijven: fysieke kenmerken en karakter
 Zich onderweg oriënteren, de weg vragen en de weg uitleggen aan anderen
 De verschillende weersomstandigheden benoemen en over het weer praten
 Over zijn gezondheidstoestand praten en gezondheidsklachten formuleren
 Zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd

2. Spreekvaardigheid:
 De cursist spreekt de verschillende klanken correct uit
 De cursist kan zichzelf voorstellen
 Zijn dag beschrijven in de tegenwoordige tijd
 De cursist kan de weg vragen en de weg uitleggen
 De cursist kan over het weer praten
 De cursist kan een afspraak bij de dokter maken en zijn gezondheidstoestand uitleggen
3. Luistervaardigheid:
 De cursist kan de informatie wat betreft personalia begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft ruimtelijke oriëntatie begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft de klimaatverschijnselen begrijpen
 De cursist kan de informatie over zijn gezondheid begrijpen
 De cursist kan de informatie wat betreft tijdsindeling begrijpen
4. Schrijfvaardigheid:
 De cursist kan een formulier of document wat betreft personalia invullen
 De cursist kan een afwezigheidsbriefje schrijven
 De cursist kan een memo met een wegbeschrijving schrijven
 De cursist kan een enkelvoudige zin schrijven.
5. Leesvaardigheid:
 De cursist kan informatie herkennen in teksten en belangrijke formulieren, documenten
en alledaags papieren.
6. Bijhorende grammatica:
 Negatie: NIET + GEEN
 Werkwoorden in de tegenwoordige tijd (czasowniki w czasie teraźniejszym)
om te + infinitief , aan het + infinitief
 Wederkerende werkwoorden
 De toekomstige tijd
 Voorzetsels van plaats (zaimki miejsca)
 Aanwijzende voornaamwoorden (zaimki wskazujące)
 Het bijvoeglijk naamwoord (przymiotniki)
 Het bijvoeglijk naamwoord: de trappen van vergelijking
 Telwoorden + rangtelwoorden
 Zinsbouw: de enkelvoudige zin (budowa zdań)
 Zinsbouw: de vragende zin


Start met minimum 6 inschrijvingen

Save this product for later