Skip to content
Flaminga Biznesu - kongres kobiet
  • Flaminga Biznesu 2024 – Kobieta, która założyła działalność min. 5 lat temu (najpóźniej w 2019 roku)
  • Flaminga Hit 2024 – Kobieta, która wywołała duże przemiany w swoim otoczeniu.
  • Flaminga Nowa 2024 – Kobieta, która daje wartość innym i wspiera w budowaniu tej świadomości.